یکشنبه, ۳ تیر , ۱۴۰۳ Sunday, 23 June , 2024
بایگانی‌های قهوه خانه - نشریه فرهنگی اجتماعی خاتون شرق
نیشابور شهر تمدنهای کهن ۲۵ تیر ۱۴۰۲
محله‌های نیشابور در آیینه تاریخ (بخش سیزدهم)

نیشابور شهر تمدنهای کهن

خاتون شرق - از خاطرات فضای معنوی هیات درخت پسته یا همین هیات جعفری کنونی نوشتیم از آدم‌هایش و مشاغلشان نوشتیم تا رسیدیم به اواسط کوچه و همکنون نیز ادامه راه را همقدم سیمرغ خیال می‌شویم آنجا که یاد خواهیم آورد که حاجی علی اکبر سقائیان معروف به نبات دیوار به دیوار منزل استاد حسن اردمه ای بود....