پنج شنبه, ۱۸ خرداد , ۱۴۰۲ Thursday, 8 June , 2023
فریدون گرایلی
صدای عشق و تأمل و تحمل و خرد ۱۰ آذر ۱۳۹۹
مرور ذهنی در موارد فرهنگی

صدای عشق و تأمل و تحمل و خرد

همچنان دغدغه های فردای فرهنگ در جان و روان مان هست...