دوشنبه, ۱۷ بهمن , ۱۴۰۱ Monday, 6 February , 2023
شرایط ناوگان حمل و نقل عمومی
چرخ اتوبوس های درون شهری نیشابور نمی چرخد ۱۷ شهریور ۱۴۰۰
گزارشی از وضعیت نامناسب سیستم حمل و نقل عمومی شهر نیشابور

چرخ اتوبوس های درون شهری نیشابور نمی چرخد

سیستم حمل و نقل عمومی امروزه در تمام نقاط دنیا مورد توجه دولت ها قرار دارد و همه آن ها با کمک به آن سعی در حل معضلات شهری دارند. کاهش تردد خودروهای شخصی، هوای پاک، کاهش ترافیک‌ و کاهش هزینه های خانوار ها تنها بخشی از مزایای توجه به ناوگان حمل و نقل عمومی در شهرها است.