پنج شنبه, ۱۸ خرداد , ۱۴۰۲ Thursday, 8 June , 2023
سرشماری
با کمبود دختران دم بخت مواجه هستیم؟ ۱۲ آبان ۱۴۰۰
خاتون شرق بررسی می کند

با کمبود دختران دم بخت مواجه هستیم؟

به تازگی آماری منتشر شده است که از عدم توازن جنسیتی در سن ازدواج جمعیت جوانمان خبر می‌دهد. بر اساس این آمار تعداد پسران مجرد در سن ازدواج بیش از دختران مجرد در سن ازدواج است. این در حالی است که در گذشته این آمار تا حدودی بر عکس بود و تعداد دختران بیشتر از پسران بود. با فرض درست بودن این آمار در آینده کشور با مشکلات و مضرات متعددی در این زمینه رو به رو خواهد بود.