پنج شنبه, ۱۸ خرداد , ۱۴۰۲ Thursday, 8 June , 2023
رمانس
گذری بر تاریخچه و مفهوم قهرمان به عنوان انسان کامل ۲۰ مهر ۱۴۰۱

گذری بر تاریخچه و مفهوم قهرمان به عنوان انسان کامل

بازخوانی مطالعات موردی در حوزه نقد ادبی