یکشنبه, ۱۰ اسفند , ۱۳۹۹ Sunday, 28 February , 2021
رئیس مرکز ملی پایش
سال خشک و داغ 11 بهمن 1399

سال خشک و داغ

بارندگی ها 40 درصد کاهش یافته است رئیس مرکز ملی پایش کشور می گوید گرمایش جهانی، کم بارشی و افزایش دما از تبعات تغییر اقلیم است که میزان آن در ایران بالاتر از متوسط جهانی است.