دوشنبه, ۲۳ فروردین , ۱۴۰۰ Monday, 12 April , 2021
دانشگاه واشنگتن
ترویج قارچ گونه ادبیات پوچ 15 شهریور 1399
روانشناسی و شعر

ترویج قارچ گونه ادبیات پوچ

گفت و گویی کوتاه با شبنم میرزایی وند شاعر و روانشناس که به شکل بسیار ویژه به جهان پیرامون خود می نگرد...