شنبه, ۱۲ فروردین , ۱۴۰۲ Saturday, 1 April , 2023
دانشجویان
نه ما می‌فهمیم آنها چه می‌گویند نه آنها می‌فهمند ما چه می‌گوئیم ۱۱ آذر ۱۴۰۱

نه ما می‌فهمیم آنها چه می‌گویند نه آنها می‌فهمند ما چه می‌گوئیم

سعید صفارائی / با بازجوی اصلی یک عده که در اغتشاشات دستگیر شدند صحبت کردم، گفت "یک عمر از آدم‌های درشت سیاسی بازجویی کردم، سخت‌ترین بازجویی به چندصد نفری مربوط است که از کف خیابان بودند، نه من می‌فهمم آنها چه می‌گویند نه آنها می‌فهمند من چه می‌گویم".