چهارشنبه, ۸ آذر , ۱۴۰۲ Wednesday, 29 November , 2023
بایگانی‌های دامداران - نشریه فرهنگی اجتماعی خاتون شرق
پرداخت بیش از دو هزار میلیارد تومان یارانه به کشاورزان و دامداران استان ۲۶ خرداد ۱۳۹۹
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد

پرداخت بیش از دو هزار میلیارد تومان یارانه به کشاورزان و دامداران استان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: سال گذشته در خراسان رضوی در بخش دام و طیور یک هزارو ۹۹۵ میلیارد تومان و در بخش سبوس ۶۵ میلیارد تومان یارانه پرداخت شده که به طور مجموع سال ۹۸ دو هزار و ۶۰ میلیارد تومان یارانه به کشاورزان و دامداران استان پرداخت شده است.