سه شنبه, ۲۸ اردیبهشت , ۱۴۰۰ Tuesday, 18 May , 2021
داریوش شایگان
مسمومیت های جهان شاعری 14 اردیبهشت 1399

مسمومیت های جهان شاعری

هر نوع هیجان زودگذر در شعر مسمومیتی ایجاد می کند که سال ها باید با پادزهر نقد به سراغ درمان آن رفت و فقط تفکیک کرد شعر را از شر و ور. شجاعت های اخلاقی در راستای استقلال فکری می تواند راهی باشد به سمت جهان شاعری.