چهارشنبه, ۲۲ اردیبهشت , ۱۴۰۰ Wednesday, 12 May , 2021
خلاقیت
خلاقیت از دل تمرین تجربه و مطالعه زاییده می شود 06 اردیبهشت 1399
گفت و گو با کاترین نظری درباره عکاسی معاصر

خلاقیت از دل تمرین تجربه و مطالعه زاییده می شود

همیشه این سوال مطرح است که شاخصه های اصلی هنر چه می تواند باشد. نتها در پاسخ به این موارد تعدد نظر در برابر قضاوت ها موجب می شود از مسیر اصلی هنر دور شویم. این بار در گفت و گو با کاترین نظری سعی شده است به برخی از این پرسش ها پاسخ منطقی داده شود.