چهارشنبه, ۸ آذر , ۱۴۰۲ Wednesday, 29 November , 2023
بایگانی‌های خردگرایی - نشریه فرهنگی اجتماعی خاتون شرق
طنز تلخ تعهد در ذهن مخاطب هیجانی ۲۱ فروردین ۱۴۰۰
شعر و بحران ادبی

طنز تلخ تعهد در ذهن مخاطب هیجانی

یادداشت های ادبی جدی