چهارشنبه, ۲۲ اردیبهشت , ۱۴۰۰ Wednesday, 12 May , 2021
خردگرایی
طنز تلخ تعهد در ذهن مخاطب هیجانی 21 فروردین 1400
شعر و بحران ادبی

طنز تلخ تعهد در ذهن مخاطب هیجانی

یادداشت های ادبی جدی