یکشنبه, ۱۰ اسفند , ۱۳۹۹ Sunday, 28 February , 2021
حرفه و هنرمند
تالار قندریز: تجربه‌ای در عرضۀ اجتماعی هنر 18 مهر 1399
تالار قندریز

تالار قندریز: تجربه‌ای در عرضۀ اجتماعی هنر

تالار قندریز یک نمونه‌ی مطالعاتی استثنایی برای فهم فاصله و موقعیت فیگور روشنفکر_هنرمند نسبت به جامعه‌ی بزرگ‌تر، و جامعه‌ی بزرگ‌تر نسبت به اوست.