سه شنبه, ۲۸ اردیبهشت , ۱۴۰۰ Tuesday, 18 May , 2021
حرفه اموزی
پایان دوره آموزشی ۴۶۰ ساعته نازک دوزی خیاطی در زندان نیشابور 26 خرداد 1399

پایان دوره آموزشی ۴۶۰ ساعته نازک دوزی خیاطی در زندان نیشابور

به منظور توانمندسازی مددجویان و اشتغال آنان پس از پایان حبس، دوره آموزشی ۴۶۰ ساعته نازک دوزی خیاطی ویژه زندانیان زن اتمام و از مددجویان متقاضی آزمون پایان دوره اخذ گردید.