شنبه, ۸ بهمن , ۱۴۰۱ Saturday, 28 January , 2023
حاشیه نشینی
مصائب حاشیه نشینی ۸۰ هزار نفر در نیشابور ۰۱ مهر ۱۳۹۹
گزارش خراسان در خصوص وضعیت حاشیه نشینی در نیشابور

مصائب حاشیه نشینی ۸۰ هزار نفر در نیشابور

معضل حاشیه نشینی مدت ها ست در مناطق مختلف کشور به خصوص شهرهایی که با ویژگی های خود جاذب مهاجران هستند به وجود آمده است، نیشابور نیز به دلیل ویژگی های خاص جغرافیایی و اقتصادی در این سال ها با این پدیده رو به رو بوده است.