سه شنبه, ۳۱ فروردین , ۱۴۰۰ Tuesday, 20 April , 2021
جوامع محلی
نیشابور شهر پایلوت طرح مشارکت جوامع محلی در حفظ ذخایر ژنتیکی می شود 28 شهریور 1399

نیشابور شهر پایلوت طرح مشارکت جوامع محلی در حفظ ذخایر ژنتیکی می شود

مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان گفت: نیشابور به عنوان شهر پایلوت طرح مشارکت جوامع محلی برای حفظ ذخایر ژنتیکی انتخاب شده و هدف از این طرح تزریق روحیه مسئولیت پذیری اجتماعی به جوامعی است که در حاشیه عرصه های طبیعی زیست می کنند و معیشت آنان بر مبنای اقتصاد اکولوژیک است.