چهارشنبه, ۱۲ بهمن , ۱۴۰۱ Wednesday, 1 February , 2023
جمشید مشایخی
صدای عشق و تأمل و تحمل و خرد ۱۰ آذر ۱۳۹۹
مرور ذهنی در موارد فرهنگی

صدای عشق و تأمل و تحمل و خرد

همچنان دغدغه های فردای فرهنگ در جان و روان مان هست...