دوشنبه, ۲۳ فروردین , ۱۴۰۰ Monday, 12 April , 2021
جانباز
جانبازی که جانباز نیست! 22 اردیبهشت 1399
پرستار جنگ و جانباز نیشابوری از خاطرات و دردهایش می‌گوید

جانبازی که جانباز نیست!

ابوالقاسم مهدیار پس از یک سال استخدام در شبکه بهداشت و درمان نیشابور، برای نخستین بار سال ۱۳۶۴ به صورت داوطلبانه جهت مداوای مجروحان به جبهه جنوب رفت و در سال ۱۳۶۵نیز زمانی که همسرش باردار بود او را تنها گذاشت و برای دومین بار البته باز هم داوطلبانه به جبهه های جنگ می رود. به مناسبت روز جهانی پرستار به سراغ این پرستار فداکار نیشابوری رفته ایم.