سه شنبه, ۳۱ فروردین , ۱۴۰۰ Tuesday, 20 April , 2021
تغییر کاربری
همزمان با برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز تهدید جانی شدم 17 شهریور 1399
مدیر جهاد کشاورزی نیشابور

همزمان با برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز تهدید جانی شدم

مدیر جهاد کشاورزی نیشابور گفت: از ابتدای امسال ۷۰ مورد مجوز تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز از طرف دادستانی داشته ایم که بیشتر موارد هم وارد فاز اجرایی شده که در مواردی حتی خودم تهدید جانی شده ام.