دوشنبه, ۴ مهر , ۱۴۰۱ Monday, 26 September , 2022
تجلیل
اصلاح بال باغچه با بیل می‌کنند ۱۵ شهریور ۱۳۹۹

اصلاح بال باغچه با بیل می‌کنند

غزل امروز به انتخاب دبیر صفحه ادبی. غزلی بی نظیر از استاد شهریار.