شنبه, ۲۳ تیر , ۱۴۰۳ Saturday, 13 July , 2024
بایگانی‌های تجرد قطعی - نشریه فرهنگی اجتماعی خاتون شرق
این دهه ی شصتی های مجرد! ۲۸ بهمن ۱۳۹۹
بررسی پیامدهای عدم ازدواج یک نسل

این دهه ی شصتی های مجرد!

این روزها تشکیل خانواده حتی برای کم سن و سال‌ها هم کابوس است، چه رسد به آنان که از دهه سی زندگی گذر کرده‌اند و عطای آن را به لقایش ببخشیده‌اند. گویا همه دست‌به‌دست هم داده اند تا با ایده آل گرایی و خواسته‌های نامعقول، آن‌چنان سد محکمی در برابر ازدواج بسازند که شکستن آن برای خیلی‌ها ممکن نباشد.