جمعه, ۲۷ فروردین , ۱۴۰۰ Friday, 16 April , 2021
تجاوز
تلخ کامی به اسم تجاوز 28 شهریور 1399
گزارش خاتون شرق از زوایای پنهان تجاوز جنسی

تلخ کامی به اسم تجاوز

«من هم آزار دیده‌ام». «کسی در تاریکی، به بدنم دست زد»، «دوستی که به او اطمینان داشتم در خانه‌اش به من نوشیدنی مسموم خوراند و به من تجاوز کرد». «معلم مدرسه‌ام، در ماشین من را‌ آزار داد». «آقای وکیل خبره و سرشناس، ‌در دفترش دستانش را روی تنم گذاشت». «کسی به من دست‌درازی کرد» و... .