سه شنبه, ۲۸ اردیبهشت , ۱۴۰۰ Tuesday, 18 May , 2021
تالار قندریز
تالار قندریز: تجربه‌ای در عرضۀ اجتماعی هنر 18 مهر 1399
تالار قندریز

تالار قندریز: تجربه‌ای در عرضۀ اجتماعی هنر

تالار قندریز یک نمونه‌ی مطالعاتی استثنایی برای فهم فاصله و موقعیت فیگور روشنفکر_هنرمند نسبت به جامعه‌ی بزرگ‌تر، و جامعه‌ی بزرگ‌تر نسبت به اوست.