یکشنبه, ۲ آبان , ۱۴۰۰ Sunday, 24 October , 2021
بلوغ اجتماعی
این دهه ی شصتی های مجرد! 28 بهمن 1399
بررسی پیامدهای عدم ازدواج یک نسل

این دهه ی شصتی های مجرد!

این روزها تشکیل خانواده حتی برای کم سن و سال‌ها هم کابوس است، چه رسد به آنان که از دهه سی زندگی گذر کرده‌اند و عطای آن را به لقایش ببخشیده‌اند. گویا همه دست‌به‌دست هم داده اند تا با ایده آل گرایی و خواسته‌های نامعقول، آن‌چنان سد محکمی در برابر ازدواج بسازند که شکستن آن برای خیلی‌ها ممکن نباشد.