شنبه, ۳۰ تیر , ۱۴۰۳ Saturday, 20 July , 2024
بایگانی‌های برادرخواندگی - نشریه فرهنگی اجتماعی خاتون شرق
گریختگان ادبی و فرهنگی ۳۱ فروردین ۱۳۹۹

گریختگان ادبی و فرهنگی

نظام ارزشی قابل دفاع هر سرزمین، بسته به فراز و فرودها و مناسبت‌های اقلیمی و عقیدتی، در لحظات ِخاص ِتاریخی، نمود بیشتری را از لایه‌های ِپنهان، ولی اثرگذار هر جامعه به نمایش می‌گذارد. در این میان مبحث انتخابات به‌عنوان یک اتفاق خاص، در جامعه ایرانی-اسلامی بسیار ارزشمند است. رویه و روش ِفرهنگ ِهر سرزمین به دست ادیبان، نویسندگان و شعرای آن سرزمین رقم‌زده می‌شود.