پنج شنبه, ۲۷ مرداد , ۱۴۰۱ Thursday, 18 August , 2022
بانک سپه
بانک ملی نیشابور بیشترین میزان تسهیلات کرونا را پرداخت کرده است ۱۵ مهر ۱۳۹۹

بانک ملی نیشابور بیشترین میزان تسهیلات کرونا را پرداخت کرده است

در نیشابور بانکهای ملی، صادرات و سپه به ترتیب بیشترین و موسسه اعتباری ملل کمترین میزان پرداختی تسهیلات کرونا را داشته اند.