چهارشنبه, ۵ مهر , ۱۴۰۲ Wednesday, 27 September , 2023
باغ غبار
باغ بهار اثر تازه اسماعیل یوردشاهیان ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

باغ بهار اثر تازه اسماعیل یوردشاهیان

نوشتن راهی است که انسان با آن در عین پراکندگی به خاطر جمعی می رسد.