شنبه, ۲۵ فروردین , ۱۴۰۳ Saturday, 13 April , 2024
بایگانی‌های انفجار اطلاعات - نشریه فرهنگی اجتماعی خاتون شرق
باید از مرکز انفجار دور شویم ۱۶ آذر ۱۴۰۲
کنکاشی در مصایب جهان اطلاعات

باید از مرکز انفجار دور شویم

خاتون شرق - می‌گویند ابوریحان بیرونی در حال احتضار بود و از ندیمه یا همسرش، کتابی درخواست کرد. ندیمه یا همسر به او گفتند شما در حال احتضار هستید و کتاب برای چه می‌خواهید؟ گفت: همین چندسطری را که می‌توانم بخوانم، بدانم و بمیرم بهتر است یا ندانم و بمیرم؟