پنج شنبه, ۶ آبان , ۱۴۰۰ Thursday, 28 October , 2021
انجمن داستان سیمرغ
از خودسانسوری تا نادیده گرفتن چه قدر فاصله است؟ 17 مهر 1399
یادداشت های بی پروا

از خودسانسوری تا نادیده گرفتن چه قدر فاصله است؟

همه این‌ها را گفتم که جلوگیری نمایم از این‌که با عصبانیت پاسخ مرا بدهید و به‌جای آن کمی بی اندیشید به نوع رفتارهایتان با من ِنوعی!