یکشنبه, ۲ آبان , ۱۴۰۰ Sunday, 24 October , 2021
افسانه چشم هایت
کسی منتظر کار درست در شعر و موسیقی نیست 26 مرداد 1399

کسی منتظر کار درست در شعر و موسیقی نیست

یادداشتی به بهانه آلبوم افسانه چشم هایت