یکشنبه, ۲ آبان , ۱۴۰۰ Sunday, 24 October , 2021
اصفهان
شاعر در زمان جاری است 06 شهریور 1399
گفت و گو با پریا تفنگ ساز؛ ترانه سرا

شاعر در زمان جاری است

ترانه معاصر ما در نقاطی دچار تزلزل و بحران شده در این میان تعداد انگشت شمار هستند که دارند کار خوب ارائه می دهند. گفت و گوی کوتاهی داشته ایم با خانم تفنگ ساز...