پنج شنبه, ۱ مهر , ۱۴۰۰ Thursday, 23 September , 2021
آسفالت معابر
اولویت بندی طرح نهضت آسفالت با همکاری دانشگاه فردوسی انجام شده است 29 اردیبهشت 1399
شهردار نیشابور

اولویت بندی طرح نهضت آسفالت با همکاری دانشگاه فردوسی انجام شده است

شهردار نیشابور گفت: طرح نهضت آسفالت در نیشابور در حال انجام است و اولویت بندی آسفالت معابر در این طرح با مطالعات علمی‌ توسط دانشگاه فردوسی مشهد انجام شده است.