گربه پالاس یکی از زیبا ترین گونه های گربه سان در حیات وحش ایران | نشریه فرهنگی اجتماعی خاتون شرق