در هفته‌گردشگری ۲خانه مسافر در نیشابور به بهره‌برداری رسید | نشریه فرهنگی اجتماعی خاتون شرق