خط تولید نخ ظریف پنبه‌ای در نیشابور راه‌اندازی شد - نشریه فرهنگی اجتماعی خاتون شرق | نشریه فرهنگی اجتماعی خاتون شرق