خط تولید نخ ظریف پنبه‌ای در نیشابور راه‌اندازی شد | نشریه فرهنگی اجتماعی خاتون شرق