خط تولید شرکت الکترو فرامهر پارسه با حضور وزیر صمت به بهره‌برداری رسید | نشریه فرهنگی اجتماعی خاتون شرق