تجمع مردم روستای حسین آباد جنگل در اعتراض به مشکل کم‌آبی | نشریه فرهنگی اجتماعی خاتون شرق