تجمع مردم روستای حسین آباد جنگل در اعتراض به مشکل کم‌آبی - نشریه فرهنگی اجتماعی خاتون شرق | نشریه فرهنگی اجتماعی خاتون شرق