افتتاح آزمایشگاه گندله‌سازی فولاد خراسان | نشریه فرهنگی اجتماعی خاتون شرق