۱۴ درصد بستری های کرونایی برای بار دوم مبتلا شده اند!
۱۴ درصد بستری های کرونایی برای بار دوم مبتلا شده اند!
کسانی که قبلاً کرونا گرفته‌اند همچنان باید مراقبت کنند که بار دیگر مبتلا نشوند. رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا از آمار نگران کننده ابتلای مجدد بیماران کرونا خبر داد و گفت تصور نمی‌شد کسی که یک بار به کرونا مبتلا شده بار دیگر مبتلا شود اما بر اساس گزارش وزیر بهداشت ۱۴ درصد از کسانی که امروز بستری هستند، سابقه ابتلای قبلی به کرونا دارند.

روحانی ادامه داد: هفته گذشته از کمیته های امنیتی – اجتماعی و درمان خواسته ام برنامه ویژه ای را برای برخورد و مجازات افراد بدون ماسک و خدمت دهندگان به این افراد در تهران، طراحی و به جلسه روسای کمیته های ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا در روز پنج شنبه  ارائه کنند. این برنامه و مقررات در نهایت پس از تصویب در جلسه آینده ستاد، ابتدا در تهران بزرگ  و بعد در شهرهای بزرگ دیگر کشور اجرایی و عملیاتی خواهد شد.

وی افزود: با تصویب ستاد ملی کرونا به استاندارها و ستاد مقابله با کرونا در هر استان این اختیار داده شد که اگر جایی را ضرورت دیدند که   برای یک هفته تعطیل شود، پیشنهاد خودشان را به کمیته امنیتی – اجتماعی یعنی وزارت کشور بدهند و در نهایت با تأیید آقای رحمانی فضلی و آقای دکتر نمکی، برای یک هفته آن مقررات اجرایی و عملیاتی ‌شود. 

روحانی ادامه داد: در وهله اول کسانی که مسئول ارائه خدمتی عمومی هستند، از رانندگان تاکسی و وسایل نقلیه عمومی تا کارمندان و کارکنان ادارات و بانک‌ها اگر از ماسک استفاده یا مقررات را رعایت نکنند، مشمول مجازات خواهند شد و در وهله بعد نیز هر کسی که بدون رعایت دستورالعمل‌ها و استفاده از ماسک در عرصه‌های اجتماعی حضور یابد، با او برخورد و مجازات خواهد شد.

  • منبع خبر : خراسان