۱۰درصد از کسری آب شرب شهر نیشابور جبران شد
۱۰درصد از کسری آب شرب شهر نیشابور جبران شد
معاون شرکت آب و فاضلاب نیشابور گفت: با اختصاص یک حلقه چاه متعلق به شرکت فولاد خراسان ، 10 درصد از کمبود آب شرب این شهر برطرف شد.

جعفر تمیز افزود: این منابع آبی با دبی ۲۵ لیتر برثانیه در پی توافق مدیرعامل آبفا خراسان رضوی و مدیر مجتمع فولاد خراسان در اختیار شرکت تبصره دو نیشابور قرار گرفت.

وی با بیان اینکه در پی گرمای شدید زود هنگام هوا و از طرفی شیوع ویروس کرونا و افزایش مصرف آب مشترکین ، بخش هایی از شهر با افت شدید فشار شبکه مواجه شد خاطر نشان کرد: این چاه پس از ۲۴ ساعت کار بی وقفه ( تهیه لوازم حفاری و لوله گذاری) به خطوط انتقال مخازن آب شرب شهر متصل شد.
به گفته وی در حال حاضر با مدیریت مخازن و تعدیل فشار روزانه شبکه به ۰/۹ اتمسفر و شبانه به ۰/۵ اتمسفر نسبت به تامین آب شهر نیشابور اقدام می شود.
وی بر لزوم رفع مشکلات تجهیز ۵ حلقه چاه منطقه فوشنجان قبل از پیک مصرف تابستان تاکید کرد و اظهار داشت: با استفاده از چاه شرکت فولاد خراسان شبکه آب شرب مناطقی که دچار کمبود فشار بود تقویت شد و در صورت برخورداری از چاه های جدید حفر شده فوشنجان نیز وضعیت آب در نقطه سر به سر قرار خواهد گرفت.