۷۵ درصد کباب های کوبیده نیشابور  فراورده های مرغ دارد!
۷۵ درصد کباب های کوبیده نیشابور  فراورده های مرغ دارد!
خاتون شرق - رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان نیشابور گفت: به علت گران شدن گوشت قرمز میزان کشتار در کشتارگاه صنعتی نیشابور ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده است.

وحید شجاعی مهر/ رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان نیشابور گفت: به علت گران شدن گوشت قرمز میزان کشتار در کشتارگاه صنعتی نیشابور ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده است.
دکتر علی سلیمانی در نشست خبری به مناسبت روز خبرنگار با بیان اینکه با جدایی زبرخان همچنان در تولید شیر و گوشت قرمز رتبه اول استان را داریم افزود: از ابتدای امسال سه هزار و ۹۵ راس دام سنگین به وزن ۸۶۸ هزار و ۱۱۱ کیلوگرم در کشتارگاه نیشابور کشتار شده است که ۶۲ راس آن و یک هزار و ۲۹۲ مورد از اندام های آن به وزن ۷ تن به علت مشکلاتی که داشته از چرخه مصرف انسانی خارج شده و تبدیل به پودر شده است.
وی بیان کرد: همچنین ۳۵ هزار و ۶۲۰ راس گوسفند و بز با وزن ۸۴۱ تن از ابتدای امسال در کشتارگاه صنعتی نیشابور ذبح شده که ۳۸ راس آن با وزن یک تن و ۱۰۰ کیلوگرم غیر قابل مصرف انسانی تشخیص داده شده است. همچنین ۱۰ هزار و ۶۸۸ مورد جگر و ریه گوسفند با وزن ۱۲ تن نیز غیر قابل مصرف بوده و معدوم شده است.
وی ادامه داد: از ابتدای امسال یک میلیون و ۵۶۰ هزار قطعه مرغ به وزن ۲۹۰۸ تن در نیشابور کشتار شده که ۹ تن گوشت مرغ آن نیز غیر قابل مصرف بوده است.
رئیس شبکه دامپزشکی نیشابور گفت: بیش از یک هزار مرکز عرضه فرآورده های پروتئینی در سطح شهرستان داریم که از ابتدای امسال بیش از دو هزار بازدید داشته ایم و ۱۵۰۰ کیلوگرم فرآورده پروتئینی مشکل دار جمع آوری و معدوم شده است.
وی اظهار کرد: در سطح شهرستان نیشابور ۱۰ کارخانه خوراک دام و ۱۵ مرکز جمع آوری شیر داریم که از ابتدای امسال ۹۸ مورد بازدید شده اند و ۵ تن از محصولاتشان فاقد صلاحیت مصرف تشخیص داده شده و معدوم شده است.

حبس دو نفر به جرم کشتار غیر مجاز و تهدید امنیت و سلامت جامعه
وی ادامه داد: ۳۲ مورد از پرونده های تشکیل شده به دستگاه های اجرایی ارسال شده که بیشترین آن مربوط به کشتار غیر مجاز است. موضوع را بررسی کردیم متاسفانه احکام قضایی در این حوزه بازدارنده نبود. به همیت علت جمعی از قضات را برای بازدید به کشتارگاه آوردیم و تفاوت گوشت ها را به آن ها نشان دادیم. در حال حاضر احکام کمی بهتر شده و دو نفر به همین جرم به ۶ ماه حبس محکوم شده اند.
دکتر سلیمانی با بیان اینکه یکی از معضلات ما در نیشابور کشتار در حاشیه شهر و روستاهاست افزود: این‌موضوع باعث آلودگی زیست محیطی و آثار روانی نامناسب در جامعه می شود و از طرفی۸۵۰ بیماری مشترک انسان و دام داریم که مانند تب مالب، سیاه زخم، تب کریمه کنگو که ۵۰ درصد منجر به مرگ می شود ممکن است در کشتار غیر مجاز ظهور پیدا کند.

۷۵ درصد کباب های کوبیده نیشابور فراورده های مرغ دارد!
رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان نیشابور گفت: مطابق اعلام اتحادیه مربوطه کباب کوبیده باید تنها از گوشت گاو و گوسفند باشد ولی در دو ماه اخیر ۳۵ مورد نمونه برداری از کبابی ها و رستوران های سطح شهرستان داشته ایم که متاسفانه ۷۵ درصد کوبیده ها مرغ دارد و تشخیص اینکه چه فرآورده ای از مرغ در آن ها می باشد برای دامپزشکی قابل تشخیص نیست.
دکتر علی سلیمانی با بیان اینکه این مورد شاید مشکل بهداشتی نداشته باشد اما حداقل تقلب است و تعزیرات باید به آن ورود کند افزود: به رستوران ها هشدار می دهیم مخلوط گوشت مرغ در کوبیده برابر اعلام اتحادیه ممنوع است و این موضوع پیگیری قضایی خواهد شد.