کتابت رباعیات خیام مهریه زوج هنرمند در نیشابورشد
کتابت رباعیات خیام مهریه زوج هنرمند در نیشابورشد
یک زوج هنرمند آغاز زندگی مشترک خود را در کنار آرامگاه حکیم عمرخیام نیشابوری با مهریه کتابت رباعیات خیام جشن گرفتند.

سید باقر میرعلمدار

آغاز کتابت یک جلد رباعیات خیام توسط استاد حسین صالحی موحد، از اساتید انجمن خوشنویسان ایران و خراسان همزمان با بزرگداشت حکیم عمر خیام نیشابوری، طی مراسمی نمادین در کنار  آرامجای این دانشمند، شاعر و اندیشمند بزرگ رقم خورد.


حسین صالحی موحد از اساتید به نام انجمن خوشنویسان ایران و خراسان که پیش از این در بسیاری از مناسبت های مختلف فرهنگی و هنری خراسان رضوی خصوصا روزهای ملی خیام و عطار در نیشابور حضوری فعال داشته خوشنویسی یک جلد رباعیات خیام را نیز آغاز نمود.
محمدرضا عالمی از استادان هنر نیشابور که مسئولیت هماهنگی و برگزاری این مراسم را عهده دار بود اظهارکرد: در کنار این رویداد فرهنگی و هنری ،   استاد حسین  صالحی و همسرشان سرکار خانم سوگند دلبری ، آغاز زندگی مشترک شأن را در آیینی ساده و بی آلایش و در میان جمع محدودی از فرهیختگان ادبی و هنری جشن گرفتند.
وی تصریح  کرد: خوشنویسی یک جلد رباعیات خیام توسط استاد صالحی ، مهریه عروس خانم است که در این مراسم ، نگارش آن آغاز شد که پس از اتمام نگارش به او تقدیم خواهد شد.

  • نویسنده : سید باقر میرعلمدار