چرا زمستان سخت در اروپا شکل نگرفت؟ 
چرا زمستان سخت در اروپا شکل نگرفت؟ 
در اسپانیا، ایتالیا و یونان متوسط دمای هوا در این روزها، بین 16.5 تا 25 درجه گزارش شده است، این بدان معناست که 50 درجه فاصله دمایی بین سردترین نقطه ایران و متوسط دمای اسپانیا در این روزها وجود دارد.

در حالی که بعد از جنگ اوکراین، بسیاری انتظار “زمستان سخت” در اروپا را داشتند، دو علت عمده باعث شد تا اروپایی ها تا این لحظه، از فصل سرما آزرده نشوند.

اول، تدبیر سیاستمداران اروپایی بود که به سرعت سبد تامین انرژی خود را متنوع کردند، به گونه ای که به عنوان مثال آلمان که تا قبل از پاییز امسال، حدود ۶۳ درصد گاز خود را از روسیه تامین می کرد، توانست با افزایش واردات از نروژ و هلند و سایر کشورها، خود را از روس ها بی نیاز کند و واردات خود از این کشور را به عدد “صفر” برساند.

دومین علت که باید آن را به نوعی “خوش شانسی اروپایی” دانست این است که امسال بر خلاف سنوان گذشته، اروپا دستکم تا این لحظه، زمستان نسبتاً گرمی پشت سر گذاشته است. در حالی که شهرهای ایران دمای تا ۲۵ درجه زیر صفر را تجربه می کنند، بسیاری از شهرهای اروپایی، به ویژه در جنوب این قاره آب و هوایی نسبتاً بهاری دارند به طوری که در اسپانیا، ایتالیا و یونان متوسط دمای هوا در این روزها، بین ۱۶٫۵ تا ۲۵ درجه گزارش شده است، این بدان معناست که ۵۰ درجه فاصله دمایی بین سردترین نقطه ایران و متوسط دمای اسپانیا در این روزها وجود دارد.

بارش برف نیز در اروپا کمتر از میانگین بوده است به گونه ای که کوه های آلپ در سوئیس واقع در شمال اروپا، برای برخی ورزش های زمستانی، برف کافی ندارند بدان حد که خبرگزاری آناتولی ترکیه نوشت: در حالی که امسال در رشته کوه‌های آلپ سوئیس و بسیاری از پیست‌های اسکی جهان برف کافی وجود ندارد، کوههای کاچکار در شمال شرق ترکیه به مرکز ورزش هلی‌اسکی تبدیل شده است به گونه ای که امسال تاکنون بیش از ۴۰۰ درخواست برای هلی‌اسکی بیشتر از کشورهای اروپایی، روسیه، کانادا و همچنین ترکیه به مقامات ورزشی ترکیه ارسال شده است. البته هنوز از زمستان، هفته های زیادی پیش روست و باید منتظر ماند و دید که آیا اروپا، زمستان امسال سردتر می شود؟

هر چند که با سیاست های جدید انرژی در اروپا، احتمالاً زمستان سخت اروپا اتفاق نخواهد افتاد و در ادبیات سیاستمداران ایرانی منجمد خواهد شد که نه  حتی یک درصد احتمال گرم بودن زمستان اروپا را می دادند و نه به تدبیر و توان مدیریتی همتایان اروپایی شان باور داشتند!