پرورش ۳۰۰ جعبه کرم ابریشم در شهرستان نیشابور
پرورش ۳۰۰ جعبه کرم ابریشم در شهرستان نیشابور
به گزارش روابط عمومی جهادكشاورزی نیشابور در سال جا ری بیش از 7500 كیلوگرم پیله تر در این شهرستان تولید می شود.

با همکاری اداره توسعه نوغانداری خراسان رضوی و شبکه دامپزشکی شهرستان نیشابور دربرگزاری کلاسهای آموزشی و ضدعفونی نمودن رایگان جایگاههای پرورش کرم ابریشم توزیع ۳۰۰ جعبه تخم و لارو نوغان در اردیبهشت وخرداد ماه سال جاری بین ۴۰ نفر از نوغانداران فعالیت این حرفه در شهرستان آغاز شد و پیش بینی می شود از این تعداد جعبه لارو نوغان میزان ۷۵۰۰ کیلوگرم پیله تر ابریشم در شهرستان تولید شود با توجه به هزینه پایین این شغل ، قیمت مناسب پیله کرم ابریشم و شرایط مناسب آب و هوا امسال شاهد رشد بیش از ۱۰۰ درصدی این حرفه در شهرستان نیشابور هستیم.لازم به ذکر است نیاز از هرجعبه نوغان ۳۰ تا ۵۰ کیلوگرم پیله تر ابریشم تولید می شود که حدود ۳۰ میلیون ریال درآمد زایی در مدت ۳۵ روز را دارد.
با عنایت به اینکه نیاز اصلی کرم ابریشم برگ درخت توت است و هر جعبه لارو نوغان در طول دوره پرورش حدود ۸۰۰ کیلوگرم برگ توت نیاز دارد به منظور توسعه این حرفه هرساله تعدادی نهال توت بصورت رایگان در اختیار متقاضیان کاشت نهالستان قرار می گیرد. که این تعداد در دوسال اخیر ۴۳۰۰ اصله نهال توت می باشد.
محصول ابریشم حاصل از نوغانداری در صنایع قالی بافی ،نساجی ،پزشکی ونظامی کاربرد دارد و هر ساله میزان زیادی ارز برای نیاز داخل به این محصول از کشور خارج می شود.