پارسال بیش از ۵۰میلیارد ریال تسهیلات به بهزیستی نیشابور اختصاص یافت
پارسال بیش از ۵۰میلیارد ریال تسهیلات به بهزیستی نیشابور اختصاص یافت
خاتون شرق - مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی گفت: پارسال بیش از ۵۰ میلیارد ریال در قالب وام خوداشتغالی و کارفرمایی به ۶۰۰ نفر از مددجویان و توانخواهان تحت پوشش اداره بهزیستی نیشابور تخصیص پیدا کرد.

مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی در حاشیه برنامه سفر یک روزه معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور به شهرستان نیشابور و بازدید از توانیابان و مددجویان شاغل در مرکز CRM شرکت آبفای این شهرستان گفت: پارسال بیش از ۵۰ میلیارد ریال در قالب وام خوداشتغالی و کارفرمایی به ۶۰۰ نفر از مددجویان و توانخواهان تحت پوشش اداره بهزیستی نیشابور تخصیص پیدا کرد و ۳۵۰ نفر از توانخواهان دارای معلولیت، ۱۲۶ نفر از مددجویان حوزه اجتماعی شامل زنان سرپرست خانوار، فرزندان ترخیص شده از مراکز، زنان آسیب‌دیده و ۲۱ نفر نیز از افراد بهبودیافته ترخیص شده از کمپ‌های ترک اعتیاد که یکسال از درمان آنها گذشته است، از تسهیلات اشتغال بهزیستی این شهرستان در سال گذشته بهره‌مند شده‌اند.

وی افزود: شرکت آبفای نیشابور از تیرماه سال ۱۴۰۰ آغاز به‌کار کرد و در مرحله اول تمام نیروهای این مرکز از میان جامعه هدف بهزیستی به‌کارگیری شدند و درحال‌حاضر ۱۳نفر از افراد تحت پوشش بهزیستی این شهرستان که هشت نفر از آنها از افراد دارای معلولیت و الباقی از زنان سرپرست خانوار می‌باشند در این شرکت مشغول به‌کار هستند و از حقوق و مزایا مطابق قانون کار بهره‌مند می‌شوند.

فیروزی افزود: پارسال ۳۸۰ نفر از افراد تحت پوشش بهزیستی شهرستان نیشابور از تسهیلات اشتغالزایی حق بیمه سهم کارفرما و خویش فرمایی بهره‌مند شده‌اند. شرکت آبفا نیز از تسهیلات اشتغالزایی سازمان بهزیستی یعنی حق بیمه سهم کارفرما به‌ازای تمامی مددجویان بهزیستی که به‌کارگیری کرده، برخوردار گردیده است.