همزمان با برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز تهدید جانی شدم
همزمان با برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز تهدید جانی شدم
مدیر جهاد کشاورزی نیشابور گفت: از ابتدای امسال ۷۰ مورد مجوز تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز از طرف دادستانی داشته ایم که بیشتر موارد هم وارد فاز اجرایی شده که در مواردی حتی خودم تهدید جانی شده ام.

محمدعلی فرهمند راد در نشست با خبرنگاران افزود: بیشتر ساخت و سازهای غیر مجاز و تغییر کاربری ها در نقاط شمالی نیشابور و منطقه های باغرود، فوشنجان، بوژان، صومعه و ییلاقات زبرخان مانند درود رخ می دهد.

وی ادامه داد: پس از شیوع کرونا صادرات محصولات‌کشاورزی مانند آلو و زعفران ۵۰ درصد کاهش داشته که منجر به کاهش تقاضا و کاهش قیمت محصولات شده است.

وی خاطر نشان کرد: تاکنون ۳۵ درصد از نهاده های دامی و کشاورزی مورد نیاز کشاورزان با ارز دولتی تحویل شده و باقیمانده از بازار آزاد تهیه شده است که باعث افزایش قیمت تمام شده محصولات کشاورزی می‌شود.

فرهمند راد بیان کرد: وظیفه کشاورزان در این شرایط بهبود عملکرد در سطح با تکنولوژی و روش های جدید علمی است.

وی اظهار کرد: متاسفانه میانگین عملکرد محصولات کشاورزی با بیشترین بازدهی ها تفاوت زیادی دارد به طور مثال میانگین برداشت گندم در هر هکتار ۳هزارو ۸۰۰ کیلو گرم است در حالی که این‌میزان باید به ۶ تن برسد. در محصول زعفران این رقم ۴ کیلوگرم است که باید به ۷ کیلوگرم برسد. همچنین میانگین برداشت آلو ۲۵ تن در هکتار است که کشاورز نمونه ما ۸۷ تن آلو برداشت کرده است.

وی با بیان‌اینکه ۲۰ درصد کشاورزان نمونه ملی استان مربوط به نیشابور اند گفت: ۱۲ کشاورز نیشابور نمونه استان شدند و دو نفر به دلیل عملکرد مطلوب به عنوان نمونه های کشوری انتخاب شده اند که باید الگوی سایرین باشند.