نرخ کرایه سرویس مدارس در نیشابور ۳۵ درصد افزایش یافت
نرخ کرایه سرویس مدارس در نیشابور ۳۵ درصد افزایش یافت
خاتون شرق - شصت و هشتمین جلسه شورای شهر نیشابور با ۲۲ دستور کار برگزار شد.

در ابتدای جلسه سید رضا کراری متن نخستین دستور کار را قرائت کرد و گفت: نخستین دستور کار به نامه فرمانداری موضوع مصوبه تفریق بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری نیشابور و سازمان های وابسته موضوع بند هفتم صورت جلسه کمیسیون اداری مالی برنامه و بودجه اختصاص یافت.
احسان مرآتی رئیس کمیسیون اداری مالی برنامه و بودجه در مورد این بند گفت: موضوع تفریق بودجه سال ۹۷ شهرداری را یکبار به هیأت تطبیق ارجاع داده اما برگشت خورد.با توجه به آنچه که در شهرداری امکان پذیر بوده و نتیجه هم این هست مقرر شد مجدداً به لایحه قبلی تأکید داشته باشیم و لایحه بار دیگر به فرمانداری ارجاع شود.
این لایحه به اتفاق آراء به تصویب رسید.
دستور کار دوم این جلسه به توافقنامه شهرداری و ورثه محمد نور بخش بند یک صورت جلسه کمیسیون نظارت ،حقوقی املاک و قرارداد ها تعلق گرفت.
احمد همت آبادی (شورا ) در این زمینه گفت: توافقنامه بین محمد نوربخش و شهرداری در جلسه مورد بحث قرار گرفت و اعضا اعلام کردند که در اولویت نیست و در صورت نیاز شهرداری می تواند جهت دفاع در جلسه‌ی آینده حضور یابد. آدرس ملک در حدفاصل خیابان جهاد ۲ و ۴ هست.
با این طرح موافقت نشد.
دستور کار سوم شهرداری در خصوص توافقنامه شهرداری و آقای محسن عین آبادی، موضوع بند دوم صورت جلسه کمیسیون نظارت حقوقی املاک و قرار دادها مطرح شد.
احمد همت آبادی (شورا ) رئیس کمیسیون نظارت حقوقی املاک و قرار دادها در این خصوص گفت:
شهرداری توافقنامه ای بین آقای محسن عین آبادی به انضمام مدارک لازم جهت بررسی و تأیید به شورا ارسال کرد.در جلسه کمیسیون نظارت، بررسی شد با لایحه و توافقنامه ای که شهرداری تنظیم کرد مورد موافقت قرار گرفت. ملک جزء اولویت های هفت گانه است و ملک مذکور در اجرای طرح مصوب جامع و تفصیلی شهر نیشابور به منظور توسعه خیابان ۱۲ متری گلشن، تملک زمین های خدمات شهری واقع در خیابان سید جمال اسدآبادی جنوبی ۱۲ (ارگ جنوبی ) سابق می باشد.
این لایحه با اکثریت آراء تصویب شد.
دستور کار چهارم شصت و هشتمین جلسه سیزدهمین شورای اسلامی شهر نیشابور در خصوص توافقنامه بین شهرداری و خانم آرزو قریب زاده بند صورت جلسه کمیسیون نظارت حقوقی املاک و قرار دادها بود.
احمد همت آبادی (شورا ) رئیس کمیسیون نظارت حقوقی املاک و قرار دادها در این زمینه گفت: این توافقنامه هم به مشابه نمونه قبلی است. خانم آرزو غریب زاده توافقنامه را امضا کرده و با توافقنامه ای که شهرداری تنظیم کرده موافقت شده و آدرس ملک خیابان سید جمال اسدآبادی جنوبی و جزو اولویت‌های هفت گانه شهرداری است.
این طرح با اکثریت آراء به تصویب رسید.
دستور کار پنجم در خصوص توافقنامه بین شهرداری و ورثه علی اکبر نصرآبادی و راضیه خاکزادی، موضوع بند چهارم جلسه کمیسیون نظارت حقوقی املاک و قرار دادها قرائت شد.
احمد همت آبادی (شورا ) رئیس کمیسیون نظارت حقوقی املاک و قرار دادها در توضیح به این موضوع گفت: این ملک نیز در خیابان ۱۲ متری گلشن است.تفاوت آن با ۲ ملک قبل در متراژ آن است.
این لایحه با اکثریت آراء تصویب شد.
دستور کار ششم به توافقنامه بین شهرداری و ورثه ربابه حجی زاده طالبی موضوع بند ۶ صورت جلسه کمیسیون نظارت حقوقی املاک و قرار دادها اختصاص داده شد.
احمد همت آبادی (شورا) رئیس کمیسیون نظارت حقوقی املاک و قرار دادها گفت: این ملک نیز در سید جمال اسدآبادی جنوبی قرار دارد اما تغییراتی در اجرای طرح مصوبه جامع و تفصیلی شهر نیشابور به منظور توسعه خیابان ۲۲ متری سید جمال جنوبی و تملک های زمین است.
شرح امتیازاتی که شهرداری داده:
با توجه به اینکه قسمتی از ۶ دانگ پلاک فوق برابر کروکی پیوست در تعریض خیابان ۲۲ متری قرار گرفته ، طلبکاری مالکین جمعا به مبلغ یک میلیارد و ۳۷۱ میلیون و۳۰۰ هزار ریال که برابر درخواست مالکین و گزارش واحد درآمد منطقه ۲ نامبردگان مبلغ یک میلیارد و ۸۸۹ میلیون و ۳۴۶ هزار و ۹۵۴ ریال بابت صدور پروانه در باقیمانده پلاک به شهرداری بدهکار می باشد که پس از کسر طلبکاری مالکین الباقی بدهکاری نامبردگان به شهرداری مبلغ ۵۱۸ میلیون و ۴۶ هزار و ۹۵۴ ریال می باشد.
طرح فوق با توافق آراء به تصویب رسید.
دستور کار هفتم این جلسه در خصوص لایحه مجوز پرداخت کمک هزینه تنظیف و نگهداری سرویس های بهداشتی مساجد موضوع بند دوم صورت جلسه کمیسیون خدمات شهری سلامت و محیط زیست بود.
حبیب‌الله بتویی رئیس کمیسیون خدمات شهری سلامت و محیط زیست در این زمینه گفت: باتوجه به اهمیت سرویس های بهداشتی داخل شهر، شهرداری برنامه ریزی کرده و با توجه به اینکه سرویس های بهداشتی لازم را نتوانستیم در سطح شهر فراهم کنیم لذا برنامه ریزی شده که مساجد به جهت استفاده از سرویس های بهداشتی مورد دسترس عموم قرار بگیرد و با شهرداری همکاری داشته باشند و شهرداری لایحه ای را با عنوان زیر به شهرداری ارسال کرده:
به شهرداری اجازه داده می شود با مساجدی که شرایط استفاده عمومی از سرویس های بهداشتی را فراهم نمایند با درجه بندی و مبالغ ذیل قرارداد منعقد شود.
مساجد درجه یک شامل مسجد جامع، مهدیه و بی بی شطیطه می باشند که شهرداری، مبلغ ۵ میلیون تومان را برای مسجد جامع در نظر گرفته بود اما با بررسی های انجام شده مبلغ را به ۷ میلیون تومان ارتقاء دادیم.
مهدیه ۲ میلیون و۵۰۰ و بی بی شطیطه نیز ۲ میلیون و ۵۰۰ ماهیانه در نظر گرفته شده است.
مساجد درجه ۲ مساجد واقع در حاشیه سی متری طالقانی، جمهوری، ارگ شمالی، خیابان امام ، بلوارها، شهرک و معابر اصلی پرتردد ماهیانه مبلغ یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و مساجد درجه سه واقع در معابر فرعی و کم درآمد ماهیانه مبلغ ۷۰۰ هزار تومان پرداخت کنند ملزم است تابلوی سرویس بهداشتی عمومی به جهت خدمات دهی بسته به فصول مختلف سال از ساعت ۶ صبح تا ۱۰ شب در خیابان نصب و شماره تلفنی هم جهت رسیدگی به تخلفات ارائه شود.
نظافت سرویس بهداشتی باید انجام شود تهیه مایع دستشویی توسط خود مسجد می باشد.
در کمیسیون خدمات شهری با این شرایط، رأی گیری انجام و موافقت شده است.
این لایحه به اتفاق آراء به تصویب رسید.
دستور کار هشتم در خصوص لایحه صدور مجوز عقد تفاهم نامه با شرکت عمران و مسکن سازان منطقه شرق موضوع بند صورت جلسه کمیسیون عمران ترافیک شهرسازی و باز آفرینی شهری قرائت شد.
محمد کاظم صادقی رئیس کمیسیون عمران، ترافیک، شهرسازی و بازآفرینی شهری در این باره گفت: شهردار طی لایحه ای خواستار شده و قید کرده است که همانگونه که مستحضرید نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده یکی از ضروریات شهر می باشد در این راستا مذاکراتی صورت گرفته و مقرر شده است شرکت عمران و مسکن سازان منطقه شرق تفاهم نامه‌ای بر مبنای همکاری به شرح پیوست منعقد کند لذا به استناد ماده ۵۵ قانون شهرداری ها و ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مراتب جهت بررسی و صدور مجوز عقد تفاهم نامه ارجاع می شود.
این طرح به اتفاق آراء تصویب شد
دستورکار نهم در خصوص توافقنامه شهرداری و خانم نادیا صدیقی، موضوع بند دوم صورت جلسه کمیسیون بازرسی، نظارت و حقوقی بود.
احمد همت آبادی (شورا) رئیس کمیسیون نظارت حقوقی املاک و قرار دادها در این زمینه گفت: توافقنامه ی مذکور با شهرداری به توافق رسیده و ثبت دبیرخانه شورا شده است.مورد بررسی قرار گرفت و آقایان سبحانی، حصاری و سلیمانی مدیر درآمد و کارشناسان شهرداری منطقه ۲ نیز، در جلسه حضور داشتند. ایرادی در تفاهم نامه وجود داشت مهلتی دادیم و طرح مبنی بر رفع نواقص به شورا فرستاده شد.
متن مصوبه شورا را با عنوان زیر می باشد:
موضوع توافقنامه شهرداری و خانم نادیا صدیقی در جلسه‌ی کمیسیون بازرسی نظارت و حقوقی شهرداری،
با حضور کارشناسان شهرداری مورد بررسی قرار گرفت.
مقرر شد شهرداری نیشابور عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمرانی و توسعه ای شهری را بر اساس ضوابط و تعرفه روز و از مؤدی دریافت نموده فلذا قبل از جلسه رسمی به شورای اسلامی شهر ارسال کند.
احمد همت آبادی (شورا) افزود: همچنین شهرداری وظیفه دارد عوارض یاد شده را در باره کلیه املاک مشابه طبق ضوابط و به نرخ روز محاسبه و وصول نماید.
ضمناً شهرداری مکلف شد از این پس از مالکین کلیه املاک که دارای خسارت ملک در مسیر ملکشان مشمول عوارض افزوده می شود طبق ضوابط مندرج در بند فوق دریافت نماید.
وی گفت: من با اصل توافقنامه مخالفم، در معابر زیر ۱۲ متر سابقه نداشته که طلبکاری مالک را محاسبه کرده و با عوارض آن تهاتر کنیم. در موارد مشابه گذشته شهرداری در توافقنامه ها در معابر ۸ و ۱۰ متری شهرداری وجهی پرداخت نمی‌کرد، تنها امتیازی که به مالک می داد براساس مساحت اولیه ملک پروانه صادر می شد مگر اینکه قسمتی از ملک در معبری بالای ۱۲ متر بود که خسارت مالک پرداخت می شد و خواهشمندم با این طرح مخالفت کرده تا به شهرداری برگشت بخورد.
احمد همت آبادی (شورا) متذکر شد: قبل از ارسال پرونده به کمیته انطباق توافقنامه اصلاح و در توافقنامه به خانم صدیقی قید شود که مبلغی با ارزش افزوده پرداخته و ایشان تأیید کنند و با امضای ایشان توافقنامه به کمیسیون برگردد و در غیر این صورت عواقب یا محاسن کار بر عهده ایشان خواهد بود.
طرح فوق با موافقت اعضا به تصویب رسید.
دستور کار دهم در خصوص لایحه صدور مجوز پرداخت مبلغ۴۰ میلیون ریال بابت خرید ویلچر به آقای هاشم حدائق.موضوع بند سوم صورت جلسه کمیسیون برنامه بودجه و فناوری اطلاعات صورت گرفت.
احسان مرآتی رئیس کمیسیون برنامه بودجه و فناوری اطلاعات در این باره گفت: لایحه ای در مورد پرداخت کمک هزینه از محل ماده ۱۷ بودجه شهرداری واصل شده که در خصوص کمک به یکی از شهروندان که مصوبات لازم را ارائه کردند پس از تأییدات مراجع ذی صلاح اخذ و به شورا ارائه شده است که
در جلسه کمیسیون بررسی شد و مورد توافق قرار گرفت.
متن مصوبه بدین شرح است: به شهرداری نیشابور اجازه داده می شود از محل بودجه ماده ۱۷ مبلغ ۴۰ میلیون ریال بابت خرید ویلچر به آقای هاشم حدائق پرداخت نماید.
این طرح با توافق آراء به تصویب رسید.
دستور کار یازدهم شصت و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر به موضوع نامه فرمانداری موضوع مصوبه صدور مجوز پرداخت به آقای محمد لزگی از محل کمک های بلاعوض بودجه شهرداری موضوع بند چهارم صورت جلسه کمیسیون فرهنگی ورزشی اختصاص داده شد.
سعید نیر آبادی رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، جوانان و امور بانوان در این زمینه گفت: نامه مبنی بر کمک به آقای محمد لزگی می باشد بدین صورت که شورای اسلامی نسبت به مصوبه خود اصرار دارد: با توجه به ماده ۱۷ کمک به مستمندان هیچ گونه ذکری نشده است که بایستی کمیته امداد یا بهزیستی تأیید یا نامه ای به شورای شهر ارسال نماید.این ماده از اختیارات شورای اسلامی شهر می باشد.دبیرخانه قانون ماده ۱۷ را در اختیار آقای حسینی قرار دهد تا مورد دفاع قرار بگیرد.
طرح مذکور با توافق آراء به تصویب رسید.
دستور کار دوازدهم در خصوص نامه فرمانداری موضوع مصوبه تقسیط بدهی پروانه ساختمانی هتل چوپانکاره واقع در ابتدای بلوار سردار شهید شوشتری موضوع بند اول صورت جلسه کمیسیون اقتصاد شهری سرمایه گذاری و گردشگری می باشد.
احمد همت آبادی(مهندس) رئیس کمیسیون اقتصاد شهری و سرمایه گذاری در این زمینه گفت: قبلاً مصوبه ای داشتیم در خصوص تقسیط عوارض هتل چوپانکاره که یکی از بزرگترین هتل های شهرستان خواهد بود و بنا به ضرورت ایجاد بستر گردشگری، لازم بود حمایت کنیم و قبلاً در مدیریت شهری مشابه این طرح را در هتل امیران داشتیم و قرار بر این شد که تمام سرمایه گذارانی که قصد فعالیت در حوزه هتل داری را دارند مشمول همین کمک ها شوند، مصوبه ای را در جلسات قبل تصویب کردیم و بعد از آن به هیأت تطبیق ارجاع شد و هیأت تطبیق اشکالی از آن گرفتند و آن تبصره ۲ است که ذیل مصوبه را در صورت لزوم در قالب یک مصوبه جدید ارسال دارید.
احمد همت آبادی (مهندس) اظهار کرد: اما اصل مصوبه یک ماده و ۲ تبصره داشت که تبصره ۲ درباره‌ی تسهیلات مصوبه در مورد متقاضیان احداث سایر هتل ها نیز لازم الاجرا می باشد اما هیأت تطبیق پیشنهاد کرده بود که شاید هتل های بعدی به شکل متفاوتی باشند این تبصره از مصوبه حذف و اگر لازم است در قالب یک لایحه جداگانه ارسال و مصوب شود.
در کمیسیون موافقت کردند که مطابق با پیشنهاد هیأت تطبیق تبصره ۲ از این ماده حذف و مجدد جهت تأیید به هیأت تطبیق ارسال شود.
سید مؤمن حسینی رئیس کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری در ادامه گفت: من با اصل مصوبه مخالفم اما جهت اطلاع همکاران متذکر می شوم که سازمان بازرسی نامه ای را مبنی بر تقسیط عوارض نوشته که باید براساس یک دستور العمل باشد. با توجه به مصوبه ای که قبلاً داشتیم، تبصره را حذف کرده و جایگزین کنید که استناد آن مصوبه در ادامه به این شکل است و در مقدمه مصوبه نوشته شود که هتل چوپانکاره به این شکل تقسیط می شود و مصوبه قبلی در حکم دستورالعمل قانونی شکل می گرفت.
این طرح با توافق آراء به تصویب رسید
در دستور کار سیزدهم به موضوع خرید و تعویض لگن کمپرسی تریلی موضوع بند هشتم جلسه کمیسیون خدمات شهری، محیط زیست و بهداشت عمومی پرداخته شد.
حبیب‌الله بتویی رئیس کمیسیون خدمات شهری، سلامت و محیط زیست در این زمینه گفت: شهرداری لایحه ای را برای خرید لگن کمپرسیت تنظیم کرده است.
با توجه به نیازی که شهرداری برای حمل مصالح سنگین از قبیل چال مخلوط بیس اور سایز و آسفالت و خاک و غیره دارد لگن قبلی تریلی ایراد و هزینه‌های بسیاری داشت که موافقت شد لگن تریلی به منظور خدمات دهی بهتر تعویض شود.این طرح در کمیسیون رأی گرفته است.
لایحه ی شهرداری با قید اصلاح خرید از طریق سازمان همیاری ها و فروش از طریق مزایده ای که توسط خود شهرداری انجام می شود امکان پذیر است.
این طرح به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت
دستور کار چهاردهم در خصوص لایحه درخواست صدور مجوز خرید ۲ دستگاه خودروی وانت آریسان جهت تجهیز خودرو حمل متوفی موضوع بند سه صورت جلسه کمیسیون برنامه بودجه و فناوری اطلاعات می باشد.
احسان مرآتی رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و فناوری اطلاعات در این زمینه گفت:
موضوع، خرید ۲ دستگاه آریسان از نمایندگی شرکت تولیدی است و در حال حاضر ۷ دستگاه خودرو در خدمت آرامستان ها هست که از این تعداد ۲ دستگاه رو به اسقاط است و درخواست داشتند که جهت حفظ شأن و شئونات شهروندان با توجه به اینکه خودرو ها در مراسمات شهروندان تردد دارند این ۲ دستگاه را تبدیل به احسن کنند و در ابتدا تصمیم به فروش بوده و با توجه به اینکه در حوزه ی ستاد، نیاز به این ۲ دستگاه بوده مقرر شد که این ۲ دستگاه در حوزه ستاد قرار گرفته و ۲ دستگاه خودروی جدید جایگزین شود.
متن لایحه:
به شهرداری نیشابور اجازه داده می شود نسبت به خرید ۲ دستگاه خودروی آریسان از نمایندگی شرکت تولیدی اقدام نماید.
طرح ذکر شده با توافق آراء به تصویب رسید
دستور کار پانزدهم به موضوع صورت جلسه بین شهرداری و آقای ید الله میثمی موضوع بند چهارم جلسه کمیسیون بازرسی نظارت و حقوقی اختصاص یافت.
احمد همت آبادی (شورا) رئیس کمیسیون بازرسی، نظارت و حقوقی در این باره گفت: این صورت جلسه بین آقای میثمی و شهرداری تنظیم شده و در جلسه‌ی کمیسیون با صورت جلسه شهرداری موافقت شده به این شرح که:
آقای میثمی ملکی در بلوار شهید بهشتی داشته و درخواست کرده که ۸ متر و ۹۸ صدم متر مربع از زمین شهرداری مازاد است و خواستار فروش شهرداری به ایشان شده است لذا حاصل از قوس تقاطع بلوار شهید بهشتی با خیابان ۲۰ متری و بهشتی ۹ است.
بر اساس کارشناسی، زمین شهرداری از قرار هر متر مربع ۴۵۰ میلیون ریال با کاربری تجاری جمعا به مبلغ ۴میلیارد و ۴۱ میلیون ریال به نامبرده صرفاً جهت تجمیع با پلاک ۴۲۳ فرعی واگذار می شود.
کارشناسان ارزیابی آقایان کچبیان وحصاری و شفیعی
طرح با توافق آراء به تصویب رسید.
دستور کار شانزدهم در خصوص صورت جلسه فی مابین شهرداری و آقای امیر حسین لطفی موضوع بند پنجم صورت جلسه کمیسیون بازرسی نظارت و حقوقی می باشد
احمد همت آبادی(شورا) رئیس کمیسیون نظارت، حقوقی، املاک و قرارداد ها در این خصوص گفت:
این صورت جلسه برابر نامه اداره ثبت اسناد و املاک نیشابور در خصوص پلاک ۱۲۶ فرعی از ۲ اصلی بخش ۱۲ نیشابور متعلق به آقای امیر حسین لطفی واقع در خیابان ۱۵ خرداد تقاطع با خیابان آزادی برابر با کروکی پیوست پلاک فوق دارای ۵۱ و ۲ صدم متر مربع عقب نشینی و برابر توافقنامه، شهرداری بابت ۶۲ و ۳۵ صدم متر مربع، عقب نشینی خسارت محاسبه نموده است.
طلبکاری شهرداری بابت ۱۱مترو۳۳ صدم متر مربع تقلیل و به تأیید واحد نقشه برداری نیز رسیده است. بر اساس کارشناسی، مبلغ ۷میلیارد و۳۴۶ میلیون و۵۰۰ هزار ریال می باشد.
طرح با توافق آراء به تصویب رسید
در دستور کار هفدهم به لایحه حمایت از میزبانی مسابقات والیبال بانوان شرق کشور موضوع بند اول صورت جلسه کمیسیون فرهنگی، ورزشی پرداخته شد.
سعید نیر آبادی رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، جوانان و امور بانوان در این زمینه گفت: با توجه به ماهیت سازمان فرهنگی ورزشی به جهت حمایت از ورزش شهرستان از محل بودجه سازمان فرهنگی ورزشی بدین وسیله لایحه حمایت از میزبانی مسابقات والیبال بانوان شرق کشور به مبلغ یک صد میلیون ریال واگذاری سالن تریا پارک جهت برگزاری و تأمین ایاب و ذهاب اختصاص داده می شود.
متن لایحه: به شهرداری نیشابور اجازه داده می شود مبلغ ۱۰ میلیون تومان از محل بودجه سازمان فرهنگی به حساب اعلامی واریز کند.
سالن ورزشی تریا پارک هم جهت برگزاری مسابقات که ۲ روز است را در اختیار گذاشته و نیاز به یک دستگاه اتوبوس حمل و نقل جهت استفاده ناشنوایان نیز می باشد.
طرح مورد نظر با توافق آراء به تصویب رسید
دستور کار هجدهم در خصوص لایحه حمایت از مؤسسه غیر انتفاعی سالمندان مهر پرندیس موضوع بند دوم صورت جلسه کمیسیون فرهنگی ورزشی بود.
سعید نیر آبادی رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، جوانان و امور بانوان در توضیح به این موضوع گفت: این لایحه به جهت حمایت از سالمندان است و با توجه به ماهیت سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بدین وسیله لایحه حمایت از مرکز سالمندان مهر پرندیس به مبلغ ۲۰ میلیون تومان از محل بودجه سازمان فرهنگی، اجتماعی به حضور تقدیم می شود.
سالمندان اکثراً از مناطق محروم شهر هستند و هیچ کدام حقوق بگیر نیستند.
طرح مذکور با اکثریت آراء به تصویب رسید.
دستور کار نوزدهم به موضوع لایحه هزینه کرد عوارض های قطع اشجار جهت تیمار درختان سطح شهر موضوع بند سوم صورت جلسه کمیسیون خدمات شهری، محیط زیست و بهداشت عمومی صورت گرفت.
حبیب‌الله بتویی رئیس کمیسیون خدمات شهری، سلامت و محیط زیست در این زمینه گفت: با توجه به اینکه شهرداری لایحه ای را به شورای اسلامی ارسال کرده و تقاضا داشت که ۵۴۹ میلیون و ۷۵۹ هزار ریال جهت تیمار درختان هزینه شود.
از مصوبه ای که شورا قبلاً برای جریمه هایی که در کمیسیون ماده ۷ می شد عوارضات را برداشت کرده است اما شورای اسلامی ذکر کرده بود که وجوهی که از طریق ماده ۷ از شهروندان اخذ می شود فقط برای پارک های جدید هزینه شود و خود شهرداری نیز استرداد این لایحه را طی شماره ۳۳۱۹ از شورا تقاضا کرده اما تأکیدی داشتیم که با توجه به مصوبه شورا ذکر شده بود که هر گونه هزینه کرد از این محل بایستی در راستای توسعه فضای سبز و با تصویب شورای شهر انجام گیرد
حبیب‌الله بتویی افزود: اعلام کردیم که نظر شورای اسلامی این نیست که به تمام پارک های سطح شهر رسیدگی کنیم زیرا هزینه‌های مورد نظر خود را دارند و نظر شورا بر این است که از این محل حدود یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان پارک جدیدی احداث شود لذا با استرداد لایحه شهرداری کمیسیون موافقت کرده و با این قید که حتماً می بایست نسبت به احداث پارک جدیدی اقدام شود.
کمیسیون با این لایحه شهرداری مخالفت کرده است.
این لایحه با توافق آراء به تصویب رسید.
دستور کار بیستم در خصوص لایحه تصویب نرخ کرایه سرویس مدارس سال تحصیلی ۱۴۰۲_۱۴۰۳ با قید ۲ فوریت موضوع بند چهارم صورت جلسه کمیسیون خدمات شهری، محیط زیست و بهداشت عمومی به جلسه ارائه شد.
حبیب‌الله بتویی رئیس کمیسیون خدمات شهری، سلامت و محیط زیست در این زمینه گفت: با توجه به اینکه نرخ کرایه سرویس مدارس مصوبه کارگروه ماده ۱۸ را باید داشته باشند و پس از آن جهت تصویب به شورای اسلامی ارسال شوند لذا شهرداری لایحه ای را برای تصویب نرخ سال تحصیلی جدید ارسال کرده است و خودرو ها را به سه قسمت تقسیم کرده ایم.
سواری در سال ۱۴۰۱ ورودی ۲میلیون و ۸۰۰ هزار ریال تا سه کیلومتر و به ازای هر کیلومتر اضافه ۱۰ تومان بوده است.
در سال جاری برای سواری با۳۵ درصد ورودی ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال تاسه کیلومتر و به ازای هر کیلومتر اضافه ۱۴۰ هزار ریال برنامه ریزی شده.
سواری ون، سال گذشته ۲ میلیون ریال بوده تا سه کیلومتر و به ازای هر کیلو متر اضافه با ۳۵ درصد به ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال تا سه کیلومتر و هر کیلومتر اضافه هم ۱۲۰ هزار ریال در نظر گرفته شده است.
خودروی مینی بوس در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال تا سه کیلومتر و به ازای هر کیلومتر ۷۰ هزار ریال پیشنهاد امسال برای افزایش قیمت مینی بوس با ۳۵ درصد ۲میلیون و۳۵۰ هزار ریال و به ازای هر کیلومتر اضافه ۱۰۰ هزار ریال در نظر گرفته شده است.
وی همچنین گفت: تبصره موجود، مبلغ کرایه پیشنهادی ۱۴۰۱ بر اساس خالص دریافتی رانده می شود و هزینه های بالا سری با توجه به اعلام کارگروه ماده ۱۹ سرویس مدارس استان، علاوه بر آن اخذ خواهد شد.
تبصره ۲:
مبلغ اضافه کیلومتر فوق تا۵ کیلومتر برابر مسیر رفت محاسبه می گردد و پس از آن طول مسیر بر اساس مسیر رفت و نصف مسیر برگشت محاسبه می شود.
تبصره ۳:
کرایه های فوق برای ۴ نفر سرنشین و ۵ روز در هفته برای هر خودرو تعیین شده است.
تبصره ۴:
در صورتی که قیمت سوخت تغییر کند نرخ کرایه بر اساس تأثیر آن، مورد بازبینی قرار خواهد گرفت.
طرح با توافق آراء به تصویب رسید.
دستور کار بیست و یکم در خصوص لایحه ساماندهی میزان دریافتی هزینه های خودیاری از شهروندان بابت اجرای پیاده رو سازی معابر سطح شهر موضوع بند ۲ صورت جلسه کمیسیون عمران شهر سازی و ترافیک می باشد.
محمد کاظم صادقی رئیس کمیسیون عمران ترافیک، شهرسازی و باز آفرینی شهری گفت: شهرداری لایحه ای را تحت عنوان ساماندهی میزان دریافتی هزینه خودیاری از شهروندان بابت اجرای پیاده رو سازی معابر بدین شرح ارسال کرده بود:
نظر به مراجعات مکرر شهروندان جهت بهسازی و کفپوش پیاده رو مقابل املاک ایشان با عنایت به افزایش هزینه های عملیات عمرانی و قیمت تمام شده مصالح ساختمانی مورد نیاز و از سویی لزوم کاهش بار مالی و تاثیر آن بر در آمدهای شهرداری به جهت ارائه هر چه مطلوبتر خدمات به وسیله پیشنهادات شهرداری جهت محاسبه میزان مشارکت شهروندان در هزینه تمام شده اجرای کار ارسال، استدعا دارد به استناد ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف انتخابات شورای کشور لایحه را تأیید کند.
محمد کاظم صادقی اظهار کرد: به شهرداری نیشابور اجازه داده می شود به منظور جلب رضایت عمومی شهروندان در اجرای پیاده راه سازی معابر شهری و در قالب مشارکت مردمی نسبت به اخذ سهم مشارکت برابر پهنه بندی شهر در مصوبه ساماندهی میزان دریافتی وجوه خودیاری شهروندان جهت آسفالت معابر شهری به شماره ۲۰ در ۳۰ به شرح ذیل اقدام شود: سهم مشارکت شهروندان در حوزه یک بافت مرکزی ۵۰، در حوزه ۲، ۴۵ ، حوزه سه ۲۵ و در حوزه چهار ۱۵ درصد می باشد.
به دلیل عدم کارشناسی دقیق پیشنهاد شد که طرح تا اردیبهشت‌ماه به شکل آزمایشی در شهرداری اجرا شود به شکلی که تحویل کفپوش توسط شهرداری به صورت رایگان صورت گرفته و مابقی هزینه ها به عهده شهروندان باشد.
در پایان مهلت مقرر شهرداری مصوبه را ارزیابی و لایحه ای تکمیلی در سال ۱۴۰۳ به شورای شهر ارسال کند.
این لایحه در کمیسیون رأی موافق دریافت کرد.
طرح فوق با توافق آراء به تصویب رسید
دستور کار پایانی در خصوص لایحه صدور مجوز ترک تشریفات جهت عقد قرارداد زمین ورزشی رو باز مجاور میدان آتش نشان با خانم سهیلا جعفری موضوع بند اول صورت جلسه کمیسیون اقتصاد شهری، سرمایه گذاری و گردشگری صورت گرفت.
احمد همت آبادی (مهندس) رئیس کمیسیون اقتصاد شهری و سرمایه گذاری در این خصوص گفت: همانگونه که در کمیسیون های متعدد اقتصاد شهری در باب این موضوع بحث شد یکی از مطالبات به حق حوزه بانوان بخش ورزش بانوان هست و از طرفی در حوزه ورزشی تیمی داریم که در لیگ برتر کشور فعال بوده است.
چندین بار به عنوان یک تقاضا از مدیریت شهری درخواست داشتند که از امکانات شهرداری برای این تیم استفاده شود که در نهایت تصمیم بر این شد که در قالب یک پروژه سرمایه‌گذاری تیم فوتبال بانوان خود وارد کار شده و سرمایه گذاری کنند.
احمد همت آبادی (مهندس ) در ادامه گفت: آورده شهرداری قطعه زمینی هست در خارج از محدوده در بلوار غزالی و آورده سرمایه گذار تجهیز این مجموعه ورزشی است.
موضوع لایحه ای که شهرداری به شورا فرستاده: صدور مجوز ترک تشریفات جهت عقد قرارداد زمین ورزشی روباز مجاور میدان آتش نشان با خانم سهیلا جعفری.
با توجه به ضرورت ایجاد منابع درآمدی پایدار و جبران کمبود زمین های ورزشی شهرداری در نظر دارد نسبت به احداث زمین چمن مصنوعی رو باز از طریق بخش خصوصی اقدام نماید بدین صورت که سرمایه گذار بایستی نسبت به اجرای زمین چمن استاندارد و سایر لزومات قید شده در قرار داد و خرید انشعابات آب و برق و بهره برداری تجهیزات لازم اقدام نماید و پس از اتمام دوره بهره برداری موارد تعیین شده در قرار داد بایستی به صورت صحیح و سالم به صورت رایگان تحویل شهرداری داده شود.
وی اظهار کرد: لازم به ذکر است زمین ورزشی مورد نظر به صورت روباز بوده و هیچ گونه مستحدثات دائمی اجرا نشده و برابر مفاد قرارداد پیوست، سرمایه گذار در پایان مدت قرارداد و یا با درخواست شهرداری ملزم به جمع آوری کلیه منصوبات خود می باشد.
زمین محصور شده در مسیر امتداد بلوار فضل نبوده و مزاحمتی برای اجرای بلوار به سمت جاده باغرود ایجاد نمی‌کند بر این اساس به تجهیز ماده ۸۰ قانون صدور مجوز ترک تشریفات جهت عقد قرارداد برابر پیش‌نویس پیوست مورد استدعاست.
متن مصوبه:
به شهرداری نیشابور اجازه داده می شود برابر مفاد پیش نویس قرار داد پیوست و ضمائم آن نسبت به عقد قرارداد به صورت ترک تشریفات به خانم سهیلا جعفری اقدام نماید.
این طرح با اکثریت آراء مورد تصویب قرار گرفت.