نیشابور رتبه دوم نمونه‌های بخش کشاورزی استان را کسب کرد
نیشابور رتبه دوم نمونه‌های بخش کشاورزی استان را کسب کرد
رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: امسال قوچان، نیشابور، تربت حیدریه، مشهد و فریمان به ترتیب رتبه‌های نخست تا پنجم کشاورزان نمونه را کسب کرد.

محمد رضا اورانی چهارشنبه در جلسه ویدئوکنفرانس سی و پنجمین دوره معرفی تولیدکنندگان و بهره‌برداران برتر بخش کشاورزی گفت: سهم بخش کشاورزی از ارزش افزوده کشور ۷و نیم و استان خراسان رضوی ۲و نیم درصد است و از اشتغال استان ۱۸ و ۴دهم درصد و از فضای کسب و کار استان حدود ۳۳ درصد را بخش کشاورزی به خود اختصاص است.
وی اظهار داشت: ابتدای انقلاب میزان تولید در بخش کشاورزی در کشور ۲۶ میلیون تن و سهم استان یک ونیم میلیون تن بود که امروز در کشور به ۱۲۶ میلیون تن و سهم استان به ۷ و نیم میلیون تن رسیده است.
وی بیان کرد: امروز ضریب تبدیل در واحدهای بخش کشاورزی مناسب نیست و باید با استفاده از دانش بومی و فناوری روز در این زمینه به بهبود برسیم و ایجاد تشکل‌ها و تعاونی‌های کشاورزی راه‌حل ساماندهی بازار تولیدات کشاورزی است.
وی عنوان کرد: امروز ۳۳۷ هزار کشاورز در استان خراسان رضوی در ۳هزار و ۳۳۴ روستا بالغ بر ۱۱۰ نوع محصول تولید می کنند.
وی تصریح کرد: در این راستا باید با کمک فرمانداران، بخشداران و جهادکشاورزی هیات‌ مدیره‌‌ها و مدیران عامل کارآمد در ایجاد این تشکل‌ها و تعاونی‌ها پیشقدم باشند.
وی با اشاره به اینکه بخش کشاورزی می‌تواند کشور را به خودکفائی برساند خاطرنشان کرد: امروز میزان تولیدات کشاورزی از ۲۶ میلیون تن در ابتدای انقلاب به ۱۲۶ میلیون تن، محصولات باغی از ۳و نیم میلیون تن به ۲۶ میلیون تن رسیده است.


گزارش تصویری:

تجلیل از کشاورزان نمونه نیشابورمدیر اداره جهاد کشاورزی نیشابور گفت: نیشابور طی پنج سال گذشته ازنظر تعداد نمونه های استانی سه سال رتبه اول و دو سال رتبه دوم را کسب کرده است.
محمدعلی فرهمند راد افزود: در بخش ملی ۲۰درصد و در استان ۱۱درصد کشاورزان نمونه از نیشابور انتخاب و امسال هم ۱۲ کشاورز نمونه از نیشابور معرفی شده‌اند که نشان دهنده ظرفیت و توانمندی بخش کشاورزی نیشابور است.
وی اظهار داشت: میزان تولید کشاورزان‌ نمونه نیشابور در بخش باغبانی سه و نیم برابر و تولید شیر ۲برابر میانگین تولیدات شهرستان است.
وی بیان کرد: امروز افزایش قیمت نهاده‌های تولید و تابعیت تولیدات کشاورزی به جز گندم از مکانیسم عرضه و تقاضا در بازار و عدم برخورداری از حمایت‌های دولتی از مشکلات کشاورزان است.

فرماندار ویژه نیشابور گفت: کشاورزان دارای جایگاه ممتازی در بین تولید کنندگان هستند در شرایط کنونی با وجود محدودیت‌ها و تحریم‌ها باید با اتکا به منابع و ظرفیت خودمان بهره‌وری را در این بخش افزایش دهیم.
علیرضا قامتی افزود: حضور کشاورزان نمونه نشان می دهد این ظرفیت وجود دارد که باعث کاهش وابستگی‌ها می‌شود و زمانی که وابستگی‌ها کاهش پیدا کند قدرت چانه زنی ما در سطح بین‌الملل افزایش پیدا می کند.
وی اظهار داشت: تکثیر دانش و استفاده از فناوری روز و تجربیات کشاورزان نمونه در رسیدن به این هدف بسیار موثر است.