نیشابور اولین شهرستان کشور که طرح گذر فرهنگ و هنر را از صفر شروع می کند
نیشابور اولین شهرستان کشور که طرح گذر فرهنگ و هنر را از صفر شروع می کند
در جریان یکصد و شصت و هفتمین جلسه علنی شورای شهر نیشابور رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن تقدیر از کمک های شورای شهر در برنامه های فرهنگی گفت: نیشابور اولین شهرستان کشور است که طرح گذر فرهنگ و هنر در آن را از صفر شروع شود.

فاطمه قاسمی

در ابتدای این جلسه رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و هیات همراه با حضور در جلسه علنی شورای شهر روز مهندس را به مهندسان شورای شهر تبریک و از آن ها قدردانی کرد.

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور ضمن تبریک روز مهندس و تولد مولی متقیان امام علی (ع) به اعضا شورای اسلامی شهر گفت: در سال جاری اعضای شورای شهر همگام با اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در طرح های فرهنگی همراهی و مساعدت نمودند.
علیرضا سید آبادی با بیان این که در طرح گذر فرهنگ و هنر، نیشابور اولین شهرستان در کشور است که این طرح را از صفر شروع نموده تصریح کرد: اگر مشارکت اعضا شورای دوره پنجم نبود چنین طرح بزرگی در نیشابور محقق نمی شد.

فعال حوزه کتاب و کتابخوانی و مسئول انجمن کتاب سیمرغ نیز در این جلسه طرح نذر کتاب در گردش را معرفی کرد. دکترمحمد احمد آبادی گفت: طرح نذر کتاب در گردش با هدف افزایش سرانه مطالعه در سال ۹۶-۹۵ که شهرستان نیشابور پایتخت کتاب ایران بود اجرایی شد.
وی ادامه داد: طرح نذر کتاب در گردش، با مشارکت جمعی از نهادها، سازمان های متولی حوزه فرهنگ، انجمن ها و سمن های کتاب و کتابخوانی در شهرستان نیشابور آغاز شده و گسترش فرهنگ نذر کتاب جهت رشد و تعالی علمی و فرهنگی جامعه نیازمند همکاری کلیه سازمان هاو نیز شورای شهر است.

افزایش بهای خدمات حمل مکانیزه در نیشابور

در ادامه این جلسه رییس کمیسیون خدمات شهری، حمل و نقل و محیط زیست شورا از افزایش بهای خدمات حمل مکانیزه پسماندهای ساختمانی در سطح شهر خبر داد و گفت: بهای خدمات حمل مکانیزه پسماندهای ساختمانی از طریق استقرار باکس از ۵۰ هزار تومان به ۸۰ هزار تومان افزایش یافت. احمد همت آبادی افزود: همچنین به ازای هر بیست و چهار ساعتی که باکس در مقابل ملکی منتظر بماند، مالک باید ۵۰۰۰ تومان بپردازد.
وی تاکید کرد: با توجه به افزایش بهای خدمات پرداخت این رقم به پیمانکار منصفانه است.این لایحه با موافقت تمامی اعضا شورا به تصویب رسید.

موافقت با عقد قرارداد با بانک شهر

رییس کمیسیون مالی، اداری و برنامه بودجه شورا لایحه صدور مجوز عقد قرارداد با بانک شهر را قرائت‌ نمود و تمامی اعضای شورای دوره پنجم با متن این لایحه با موافقت کردند. البته درودی با اشاره به این مطلب که بانک شهر به جای کمک به شهر نباید تقاضای تخفیف نماید گفت: جای تعجب دارد که بانک شهر به جای کمک مالی و رفع مشکلات شهر مطالبه تخفیف خدمات را می کند.
گفتنی است این لایحه در خصوص نامه ارسالی مدیریت بانک شهر نیشابور به شورا و تقاضای عدم افزایش مبلغ اجاره بهای شهرنت بانک شهر واقع در میدان ایران است،که در یکصد و پنجاه و سومین جلسه علنی شورای شهر مطرح شده بود.

مصوبه خدمات و امکانات رفاهی قابل ارائه به بازنشستگان شهرداری

کاظم صادقی ضمن قرائت نامه هیات تطبیق در خصوص مصوبه خدمات و امکانات رفاهی قابل ارائه به‌ بازنشستگان شهرداری بیان کرد: در نامه هئیت تطبیق آمده که دو مورد از هفت مورد ارائه خدمات و امکانات رفاهی به بازنشستگان شهرداری باید شفاف سازی شود.
۹ عضو حاضر در جلسه شورا با بقیه موارد موافقت کرده و دو مورد مذکور جهت بررسی بیشتر به کمیسیون برگشت داشته شد. لازم به ذکر است در یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه علنی شورا ارائه تسهیلات به اعضای کانون بازنشستگان در هفت بند مطرح شد.
که هیات تطبیق، دو مورد اولوییت استخدام فرزندان بازنشستگان شهرداری در سازمان های تابعه شهرداری و نیز صدور پروانه ساختمانی در حد الگوی مسکن بدون اخذ عوارضات را نیازمند شفاف سازی بیشتر دانست.

نامه هیات تطبیق در خصوص مصوبه بهای خدمات ایمنی و آتش نشانی

رییس کمیسیون مالی، اداری و مالی شورا نامه هیات تطبیق و مصوبه بهای خدمات ایمنی و آتش نشانی را در خصوص تاییدیه ایمنی ساختمان ها و بناها را قرائت نمود. متن نامه هیات تطبیق مورد موافقت تمامی اعضا شورای شهر قرار گرفت.

لایحه اصلاحی عوارض بر حق مشرفیت

کاظم صادقی لایحه اصلاحی عوارض برحق مشرفیت( عوارض بر ارزش افزوده) را جلسه علنی شورا عنوان داشت. این لایحه جهت بحث و بررسی به کمیسیون برگشت داده شد.