نیشابوری‌‌ها در چهاردهمین انتخابات ریاست‌جمهوری به چه کسی رای دادند
نیشابوری‌‌ها در چهاردهمین انتخابات ریاست‌جمهوری به چه کسی رای دادند
خاتون شرق - جمعه گذشته دور نخست چهاردهمین انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری ایران با مشارکت ۴۰درصدی شهروندان برگزار شد.

جمعه گذشته دور نخست چهاردهمین انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری ایران با مشارکت ۴۰درصدی شهروندان برگزار شد.
نرخ مشارکت در نیشابور نیز شباهت معناداری با نرخ مشارکت کشوری داشت درحالی که میزان مشارکت شهروندان در فیروزه و زبرخان و میان‌جلگه به گفته فرمانداران این شهرستان‌ها بیشتر بوده است.

میزان مشارکت در انتخابات
به گفته مهدی دونده فرماندار نیشابور در این شهرستان با وجود ۲۷۶هزار نفر واجد شرایط رای دادن در این دوره از انتخابات میزان مشارکت ۴۹درصد بوده است.
به گفته باغیشنی فرماندار فیروزه در این شهرستان با جمعیت ۴۳هزار نفر و ۲۷هزار نفر تعداد افراد واجد شرایط نرخ مشارکت ۶۴درصد بوده است.
سیدمومن حسینی فرماندار زبرخان نرخ مشارکت را در این شهرستان با ۴۲هزار نفر افراد واجد شرایط ۷۰درصد اعلام کرد.
اما در میان شهرستان نیشابور بزرگ میان‌جلگه بیشترین میزان مشارکت در نتخابات ریاست‌جمهوری راذبه خود اختصاص داد. حسین عبدی فرماندار میان‌جلگه در مصاحبه با خاتون‌شرق میزان مشارکت شهروندان را در این شهرستان نوپا با ۲۳هزار نفر واجد شرایط رای دادن ۸۱درصد اعلام کرد.

جلیلی در نیشابور بزرگ پیشتاز بود
معاون استاندار و فرماندار ویژه و رئیس هیات اجرایی انتخابات شهرستان نیشابور با اعلام نتایج شمارش آرای انتخابات چهاردهمین دوره‌ ریاست‌جمهوری در این شهرستان اعلام کرد: از تعداد ۲۷۷ شعبه‌ شمارش شده که شامل کل آراء اعم از صحیح و باطله است، تعداد ۱۳۳۸۷۶ تعرفه مصرف شده و از این‌تعداد ۱۳۳۴۲۶ رای به داخل صندوق انداخته شده است.
به گفته وی سعید جلیلی با ۵۶۹۹۰ رأی بیشترین آرا را به خود اختصاص داد و پس از او مسعود پزشکیان با ۴۰۲۰۸رأی، محمدباقر قالیباف با ۲۸۲۰۹رأی و مصطفی پورمحمدی با ۱۱۵۰ رأی در ردیف‌های بعدی قرار گرفتند.
در شهرستان فیروزه هم جلیلی با ۸۴۵۳ رای در صدر قرار گرفت و پس از او قالیباف با ۴۶۶۴رای و پزشکیان با ۴۱۴۸ رای قرار داشتند.
در شهرستان زبرخان هم به گفته فرمانداران این شهرستان‌ تعداد آرای صحیح به دست آمده از صندوق‌ها در این دوره از انتخابات ۲۸۵۰۳ برگه و تعداد آرای باطله ۹۴۱برگه و جمع رای ماخوذه ۲۹۴۴۴ بوده است.
در این شهرستان هم جلیلی با ۱۵۹۶۵رای پیشتاز بود و پس از او پزشکیان با ۶۸۴۹رای، قالیباف با ۵۴۶۶ و پورمحمدی با ۷۲۳ قرار گرفتند.
آمار ارائه شده از سوی فرماندار میان‌جلگه نیز بدین شرح است:
آرای کل تعرفه ها تحویلی استان ۳۵۰۰۰
تعداد برگهای تعرفه مصرف شده ۱۷۶۲۳
تعداد برگهای رای داخل صندوق ۱۷۶۱۵
تعداد برگهای رای باطله غیر ماخوذه ۶
تعداد رای باطله ماخوذه ۴۳۸
تعداد کل برگهای رای ماخوذه صحیح وباطله ۱۷۶۰۹
تعداد رای صحیح ۱۷۱۷۱
در این شهرستان هم جلیلی با ۱۰۴۶۴رای اول، قالیباف با ۴۲۰۰رای دوم و پزشکیان با ۲۴۱۸ رای و پورمحمدی با ۱۰۷رای در جایگاه سوم و‌چهارم قرار گرفتند.
از نکات جالب آمار انتخابات ریاست‌جمهوری این دوره این بود که دکتر پزشکیان در شهر بار رای اول را به خود اختصاص داد و قالیباف نیز در روستای سلیمانی رای اول بود.
لازم به ذکر است آمار جمعیتی ذکر شده در این گزارش تقریبی و با توجه به آخرین زمان سرشماری در سال ۱۳۹۵ است.